top of page

Onze Trainingen

Training Constructief Onderhandelen

Constructief Onderhandelen

Onze kerntraining die je in staat stelt om in allerlei onderhandelingssituaties je stevigheid en wendbaarheid te vergroten. Met behulp van onze beproefde onderhandelingsmethode ontwikkel je je tot een lenig onderhandelaar. Na deze training kun je onderhandelingen gestructureerd voorbereiden en onderhandelingstechnieken in de praktijk toepassen. 

Training Samenwerken in Complexe Prjecten

Samenwerken in Complexe Projecten

Een training die speciaal is toegesneden op de praktijk van de projectleider- en manager. Je leert hoe je met constructieve onderhandelingstechnieken solide samenwerkingsverbanden opbouwt en omgaat met de tactische en strategische kant van het werken met meerdere partijen.

Training Conflictmanagement

Conflictmanagement

In deze workshop passen we onze principes van constructief onderhandelen toe op conflicthantering: het voorkomen en omgaan met spanning, spelletjes, en patstellingen. Je krijgt inzicht in hoe mensen elkaar bewust en onbewust beïnvloeden. Daarnaast leer je via de principes van conflicthantering om met instemming van de andere partij(en) (weer) tot een constructieve voortgang te komen.

training onderhandeltechnieken

7 Principes in 7 Uur

In 7 uur maak je op een interactieve manier kennis met de principes van "Alles is Onderhandelen" en de onderhandelingstechnieken die daarbij horen. We verbinden de theorie met je eigen praktijksituaties zodat je ontdekt hoe je met een helder hoofd en een warm hart stevig op je benen kunt blijven als onderhandelaar. 

bottom of page