top of page
Alles is Onderhandelen

Alles is Onderhandelen

Je onderhandelt elke dag, of het nou met zakenpartners, collega’s, thuis of elders in de samenleving is. De uitdaging is niet om zoveel mogelijk te winnen ten koste van de ander maar om samen te zoeken naar mogelijkheden die voor beide partijen het meeste opleveren. Het uitgangspunt van dit boek is dat het zowel mogelijk als noodzakelijk is om samen waarde te creëren, de consequenties redelijk te verdelen en tegelijkertijd de relatie te versterken. Nu de populariteit van ‘zoveel mogelijk willen winnen’ lijkt toe te nemen, is dit een verfrissend alternatief.

Dit boek helpt je om complexiteit en onzekerheid met een koel hoofd, een warm hart en wendbaar tegemoet te treden. Geurt Jan de Heus, auteur van "Alles is Onderhandelen", heeft de inhoud van het boek gebaseerd op zijn meer dan 20 jaar ervaring in onderhandelen en het trainen van onderhandelaars. Door het gebruik van verhelderende visuals en een praktische benadering, bouwt de auteur voort op de wereldwijd bekende principes van Getting to Yes op een zowel aangename als effectieve manier.

Alles is Onderhandelen

'Alles is Onderhandelen' gaat verder dan het maken van zakelijke deals. Het gaat juist ook over het managen van besluitvormingsprocessen, samen problemen oplossen, leidinggeven en samenwerken, partnerships creëren, en omgaan met spelletjes die mensen spelen. Het boek beschrijft zeven principes die je helpen om te gaan met onderhandelingen in complexe en onzekere situaties. Deze principes vormen een handzaam kader voor jouw verdere leerproces en ontwikkeling als onderhandelaar.

 

In de praktijk helpt dit jou:

  • Je bewustzijn van dagelijkse onderhandelingen te vergroten

  • Je voor te bereiden op zowel simpele als meer complexe onderhandelingssituaties

  • Met meer veerkracht om te gaan met toenemende complexiteit

  • Constructieve dialogen aan te gaan

  • Je persoonlijke uitdagingen in spannende situaties te herkennen

  • Je vaardigheden en grondhouding te ontwikkelen

Dilemma's in Onderhandelingen

Dilemma's in Onderhandelingen

Als je de meeste onderhandelingen evalueert, spelen de thema's die hierboven in de afbeelding staan meestal, min of meer, een rol. Deze dilemma's zijn niet tijds of cultuur gebonden. Stap voor stap zul je leren om te gaan met deze dilemma's in je weg naar het meesterschap. 

De Onderhandelings Tafel

De Onderhandelings Tafel

De principes die uitgelegd worden in 'Alles is Onderhandelen' zullen je helpen met de voorbereiding van een onderhandeling. Als je ze in de juiste volgorde gebruikt, vormen ze ook een handvat en leidraad voor tijdens de onderhandeling. Het proces van een onderhandeling kan uitgebeeld worden als een cirkel. Een tafel - het liefst zonder rechte hoeken - waaraan je zit, samen met anderen. Een ronde tafel, als symbool voor solidariteit, waar iedereen aan dezelfde kant zit, ook al voelt dit soms niet zo. 

bottom of page