top of page
De kunst van conflict management

De kunst van conflict management
- in 7 principes

De kunst van conflict management

Resultaten

✔ Een effectievere beïnvloedingskracht, door je ervaringen te toetsen aan een helder onderhandelingsconcept;
✔ Je leert je systematisch en grondig voor te bereiden, met name t.a.v. het doorzien en managen van relationele dynamiek. Je verrijkt je sturingsmogelijkheden in complexe processen;
✔ Je wordt vaardiger in het omgaan met emoties, spelletjes, druk, patstellingen en conflictsituaties. Ook tussen uitgesproken ‘lastige’ partners leer je hoe relationele spanningen te herstellen.
✔ Je wordt vaardiger in het creëren van een proces waarin partijen samen creatieve oplossingen vinden en tegenstellingen overbruggen op basis van redelijkheid.
✔  Gebaseerd op een consistente aanpak uit 'Alles is Onderhandelen'

Specificaties

 • Duur: 1 dag

 • Deelnemers: 4-6

 • Investering: € 845,- Excl. BTW 

Waarom

Je hebt regelmatig met conflicten te maken. In complexe samenwerkingsverbanden liggen vastlopers op de loer, in partnerships blijken verwachtingen en intenties (achteraf) soms behoorlijk uit elkaar te liggen, cultuurverschillen leiden tot escalerende misverstanden.
Het liefst los je deze conflicten op constructieve wijze op. Respectvol, stevig en met de nodige creativiteit. Zonodig zorg je ervoor dat jouw belangen – hoe dan ook – goed worden gediend. Met behulp van de 7 principes zoals omschreven in 'Alles is Onderhandelen' krijg je inzicht hoe dit te bereiken.

Onderwerpen

 • Principes: De principes van 'Alles is Onderhandelen', toegespitst op het omgaan met conflicten.

 • Proces/ Structuur/ Besluitvorming:
  Een structuur die je helpt om een conflict constructief op te lossen.

 • Relationele dynamiek: Hoe beïnvloeden mensen elkaar (bewust en onbewust). Specifieke aandacht voor het ‘ontluchten’ van de spanning en ‘aansluiten & samen verder’. Ook komt jouw eigen onderhandelingsstijl (en evt. daarbij behorende persoonlijke barrières) aan de orde, en de impact van jouw stijl op het conflict.

 • Creativiteit:
  De wederzijdse bereidheid creëren om te komen tot een constructieve voortgang vergt de nodige creativiteit. Hoe schep je hiervoor de voorwaarden en hoe manage je het proces.

Meer informatie aanvragen

Informatie aanvragen
bottom of page